ĐH Thái Nguyên “móc túi sinh viên” hơn 104 tỷ đồng


Bộ GD-ĐT đã có kết luận Thanh tra về công tác tuyển sinh, đào tạo, liên kết đào tạo, quản lý và cấp phát VBCC, tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, hoạt động khoa học công nghệ, công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại ĐH Thái Nguyên với hàng loạt sai phạm.

Tại lĩnh vực thu chi của đơn vị, ĐH Y Dược Thái Nguyên thu vượt quy định kinh phí đào tạo hệ liên kết đào tạo lên tới hơn 104 tỷ đồng. Đồng nghĩa với việc nhiều sinh viên đang theo học bị nhà trường “móc túi” khoản tiền khổng lồ mà không hề hay biết.

Cụ thể, trường ĐH Nông Lâm thu chưa đúng quy định (năm 2011, năm 2013) về kinh phí đào tạo cao học, thu học cải thiện điểm với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Trường ĐH Y – Dược, thu vượt quy định kinh phí đào tạo hệ liên kết đào tạo (ở năm 2011,2012,2013) là hơn 64 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trường ĐH y, dược còn không thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính hàng năm theo quy định; thực hiện trích 8% quỹ học bổng là chưa đúng quy định…

Đối với trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh, thu chưa đúng quy định và thu vượt quy định chi phí đào tạo cao học, thu ngoài quy định của nhà nước học phí, học lại, học cải thiện điểm, thu phí hướng dẫn ôn thi tuyển sinh cao đẳng lên đại học chính quy, văn bằng hai, hệ đại học vừa làm vừa học (năm 2011, 2013)…với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Trường ĐH Sư phạm, thu không đúng quy định là hơn 26 tỷ đồng với các khoản thu ngoài quy định của nhà nước về học phí học lại, cải thiện điểm, ôn tập; thu vượt quy định lệ phí tuyển sinh hệ đào tạo liên kết theo hợp đồng đào tạo….

Trung tâm đào tạo từ xa thu hỗ trợ khai giảng với khoản thu chưa đúng là hơn 200 triệu đồng.

Với ĐH Thái Nguyên, công tác giao dự toán ngân sách năm 2011 cho các đơn vị được triển khai chưa kịp thời, giao nhiều lần trong năm là không đúng với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

 Theo Kết luận thanh tra số 357/KL-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, tại ĐH Y Dược Thái Nguyên, cán bộ không đủ tiêu chuẩn theo quy định vẫn được bổ nhiệm. Cụ thể, Hiệu trưởng trường bổ nhiệm Thạc sĩ Nông Thị Phương Mai làm Trưởng khoa Điều dưỡng khi không đủ tiêu chuẩn. Theo quy định, Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa được chọn trong số các giảng viên có uy tín, kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý. Trưởng khoa phải có học vị Tiến sỹ.

Theo Kết luận thanh tra của Bộ GD&ĐT, ĐH Y Dược Thái Nguyên cũng không thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính hàng năm theo quy định tại Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính và Hướng dẫn số 5636/BGDDT-KHTC của Bộ GD&ĐT.

Năm 2013, ĐH Y Dược Thái Nguyên thực hiện trích 8% quỹ học bổng chưa đúng quy định tại Quyết định 44/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT (quy định trích 15% có hiệu lực từ 15/9/2013). Việc quản lý công nợ tính đến ngày 31/12/2013: Về số dư tạm ứng chưa thanh toán là 1,4 tỷ đồng; số công nợ phải thu là 876 triệu đồng. Số công nợ phải trả là 3,7 tỷ đồng, trong đó tiền trợ cấp cử tuyển cho các tỉnh là 1,7 tỷ đồng.

Ông Đặng Kim Vui, Giám đốc Đại học Thái Nguyên phải chịu trách nhiệm về những hạn chế, thiếu sót và sai phạm tại các đơn vị trực thuộc

Qua thanh tra cho thấy, công tác đào tạo cũng bộc lộ nhiều thiếu sót, lỏng lẻo. Đơn cử, chương trình đào tạo thạc sỹ chưa được cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung hàng năm. Nhà trường vẫn sử dụng giáo trình được biên soạn từ năm 2011. Thời gian đào tạo quy định từ 1,2 - 2 năm, chương trình đào tạo thạc sỹ 1,5 năm dành cho đối tượng đã có bằng bác sỹ chuyên khoa cấp 1 nhưng không có quy định học phần nào được miễn và thẩm quyền cho miễn các học phần.

Việc quản lý hồ sơ nghiên cứu sinh chưa thống nhất, chưa đầy đủ. Từ năm 2012 về trước, hồ sơ nghiên cứu sinh không có kế hoạch học tập và nghiên cứu; không có quyết định giao nghiên cứu sinh về sinh hoạt tại bộ môn; không có xác nhận học phần trong chương trình đào tạo do thủ trưởng phê duyệt kèm theo biên bản hội đồng/trường; không có nhận xét quá trình học tập, nghiên cứu, tiến độ đạt được của nghiên cứu sinh và báo cáo định kỳ; không có lịch làm việc của nghiên cứu sinh và người hướng dẫn là không đúng quy định tại Điều 28, 29 Quy chế đào tạo trình độ Tiến sỹ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TTBGDĐT của Bộ GD&ĐT

Tại công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng, ĐH Y Dược Thái Nguyên lúng túng trong phân biệt và xác định thẩm quyền giải quyết đơn thư, chưa phân biệt rõ giữa khiếu nại, tố cáo. Đơn đề nghị của bà Nguyễn  Thị Hằng Lan, KTV trường ĐH Y Dược có nội dung tố cáo nhưng giải quyết ghi khiếu nại. .

Kết luận thanh tra cũng “điểm mặt, chỉ tên” sai phạm của ĐH Y Dược Thái Nguyên trong liên kết đào tạo liên thông tại Hải Phòng dẫn đến 132 sinh viên trúng tuyển nhờ khai man thâm niên, đơn vị công tác, sử dụng bằng giả, bảng điểm giả gây phát sinh đơn thư khiếu kiện phức tạp như Báo Thanh tra đã phản ánh ở các số báo trước.

Bộ GD&ĐT kết luận, ông Đặng Kim Vui, Giám đốc ĐH Thái Nguyên với tư cách là người đứng đầu chịu trách nhiệm chung về những hạn chế, thiếu sót và sai phạm được nêu tại kết luận.

Cần nói thêm rằng, sai phạm tại ĐH Y Dược Thái Nguyên mang tính chất điển hình cho các sai phạm tại đơn vị trực thuộc ĐH Thái Nguyên.

Chúng tôi tiếp sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

 

Nguồn: 
AUM Việt Nam

Quý Phụ huynh và sinh viên đăng ký tư vấn chọn ngành, chọn trường phù hợp vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Số 20 Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 04 377 57420 | Hotline: 091 55 00 256

Email: tuyensinh@aum.edu.vn