Những quy định về việc chuyển đổi văn bằng 2 đại học, cao đẳng


Quy định chuyển đổi văn bằng 2 đại học theo yêu cầu sinh viên phải hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo đại học. Phải có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định. Không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự...

Những quy định về việc chuyển đổi văn bằng 2 đại học, cao đẳng

Điều kiện để học bằng đại học thứ hai

Văn bằng 2 đại học là văn bằng cấp cho những người đã có ít nhất một bằng tốt nghiệp đại học. Đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và nâng cao tính thích ứng của nguồn nhân lực trước đòi hỏi ngày càng tăng của xã hội.

Vì vậy mọi công dân Việt Nam có Bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nộp đầy đủ và đúng hạn hồ sơ tuyển sinh và đạt các yêu cầu tuyển sinh theo quy định của Trường.

Việc miễn thi áp dụng đối với các trường hợp sau:

Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ chính quy hoặc hệ không chính quy trong cùng nhóm ngành và tại chính trường mà mình đã học và tốt nghiệp đại học.

Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ không chính quy thuộc nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, ngoại ngữ.

Những quy định về việc chuyển đổi văn bằng 2 đại học, cao đẳng

Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ không chính quy thuộc nhóm ngành kinh tế, ngoại ngữ.

Những người không thuộc diện miễn thi như trên và những người đăng ký học để lấy bằng đại học thứ hai hệ chính quy phải thi hai môn thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương của ngành đào tạo thứ hai.

Hàng năm các trường như văn bằng 2 đại học kinh tế quốc dân, đại học Mở Hà Nội, Đại học Điện Lực, Học viện Bưu chính Viễn thông,… đều tuyển sinh đại học văn bằng 2 chính quy dành cho những người đã có văn bằng đại học hệ chính quy các ngành như văn bằng 2 ngôn ngữ anh, văn bằng 2 đại học kinh tế, văn bằng 2 đại học luật. . . . Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, các trường xét tuyển theo thứ tự điểm thi từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu. Bạn liên hệ với trường để biết môn thi, nội dung và hình thức thi. Sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp văn bằng cử nhân kinh tế hệ chính quy.

Nguồn: 
Đời sống pháp luật

Quý Phụ huynh và sinh viên đăng ký tư vấn chọn ngành, chọn trường phù hợp vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Số 20 Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 04 377 57420 | Hotline: 091 55 00 256

Email: tuyensinh@aum.edu.vn