Nhảy đến nội dung

Học gì để không thất nghiệp: Dự đoán tương lai giai đoạn 2016 - 2020

Học gì để không thất nghiệp: Dự đoán tương lai giai đoạn 2016 - 2020.Tư vấn hướng nghiệp: Học ngành gì? Học ở đâu? Dự báo lao động đến năm 2020

Bộ Giáo dục công bố hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng 2015

Bộ Giáo dục yêu cầu các trường trong thời gian nhận hồ sơ của một đợt xét tuyển cứ ba ngày một lần công bố danh sách các thí sinh đã đăng ký xét tuyển theo từng ngành và xếp theo kết quả thi từ cao đến thấp. Bộ khuyến khích các trường công bố kết quả trúng tuyển tạm thời cập nhật đến ngày công bố.

Subscribe to cao đẳng