Tuyển Sinh 2022 https://dainam.aum.edu.vn/ vi AUM VIỆT NAM THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT 03.2022 https://dainam.aum.edu.vn/aum-viet-nam-thong-bao-tuyen-dung-dot-032022-0 <span property="schema:name">AUM VIỆT NAM THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT 03.2022</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <img property="schema:image" src="/sites/default/files/styles/large/public/2022-05/z2983205785517_dd59867dcccfde120b304215f264b4c7.jpg?itok=ctY3l0iN" alt="Tuyển dụng" loading="lazy" /> </div> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/nguoi-dung/hand.html" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">hand</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2022-05-24T08:21:05+00:00">T3, 05/24/2022 - 15:21</span> <div property="schema:text" class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>AUM VIỆT NAM THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT 3</strong></p> <p><strong>Nơi làm việc: </strong>Tòa nhà 116 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.</p> <p><strong>Số lượng:</strong> 24 Ứng viên</p> <ul> <li>08: NV TƯ VẤN TUYỂN SINH.</li> <li>01: CB QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ TƯ VẤN TUYỂN SINH.</li> <li>10 CTV CHĂM SÓC KHÁC HÀNG.</li> <li>01: CB PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI</li> <li>03: CB PHÁT TRIỂN DỰ ÁN CHĂM SÓC SỨC KHỎE</li> <li>01: CHUYÊN GIA PHÁT TRIỂN HỌC LIỆU</li> </ul> <p><strong>Yêu cầu ứng viên:</strong></p> <ul> <li>Chăm chỉ, năng động, có tinh thần trách nhiệm</li> <li>Có kinh nghiệm trong linh vực giáo dục là lợi thế.</li> <li>Thái độ làm việc tích cực, cầu tiến, có tinh thần xây dựng.</li> <li>Bằng cấp: Từ trung cấp trở lên.</li> </ul> <p><strong>Quyền lợi:</strong><br /> -    Lương từ 5.000.000 – 20.000.000 triệu/tháng, cộng thưởng hoa hồng hoặc theo KPI.<br /> -    Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đầy đủ chính sách BHXH, BHYT..  và các chế độ theo qui định.<br /> -    Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo miễn phí để phát triển kỹ năng cá nhân và thăng tiến.</p> <p><span style="color: rgb(58, 58, 58); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;; font-size: 25px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(249, 244, 245); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">➦</span> Hotline tuyển dụng: 0376 932 196</p> <p><span style="color: rgb(58, 58, 58); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;; font-size: 25px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(249, 244, 245); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">➦</span>Link đăng ký tuyển dụng: <a href="https://forms.gle/CnJPv5Fa1cijQkyp9">https://forms.gle/CnJPv5Fa1cijQkyp9</a></p> <p><span style="color: rgb(58, 58, 58); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;; font-size: 25px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(249, 244, 245); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">➦</span>Thời hạn nộp hồ sơ: từ 21/05/2022 đến khi hết chỉ tiêu.</p> <p><span style="color: rgb(58, 58, 58); font-family: -apple-system, system-ui, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;; font-size: 25px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(249, 244, 245); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">➦</span>Hãy cùng với AUM xây dựng sự nghiệp tuyệt vời của bạn</p> <p><strong>Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ đào tạo AUM Việt Nam</strong></p> <p><strong>Website: <a href="http://aum.edu.vn/">http://aum.edu.vn/</a> | Email:  <a href="mailto:liennt@aum.edu.vn">liennt@aum.edu.vn</a></strong><br />                     <br />                     </p> <p> </p> </div> <section rel="schema:comment"> <h2>Viết bình luận</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3466&amp;2=comment&amp;3=comment" token="89r2H7a8_tYRIeSF0eUWqlRy_dGEiTOkLwRRUzTxEK4"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-post-type field--type-list-string field--label-hidden field__items"> <div class="field__item">Hot</div> </div> <div class="field field--name-field-hotnews field--type-list-string field--label-hidden field__item">Không</div> <div class="field field--name-field-category-post field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Post Category </div> <div class="field__item"><a href="/tuyen-sinh-2022" hreflang="vi">Tuyển Sinh 2022</a></div> </div> Tue, 24 May 2022 08:21:05 +0000 hand 3466 at https://dainam.aum.edu.vn AUM VIỆT NAM THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT 03/2022 https://dainam.aum.edu.vn/aum-viet-nam-thong-bao-tuyen-dung-dot-032022 <span property="schema:name">AUM VIỆT NAM THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐỢT 03/2022</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <img property="schema:image" src="/sites/default/files/styles/large/public/2022-04/272054412_1789664291235205_1002319430083693746_n_0.jpg?itok=93-P4L0O" alt="Tuyển dụng" loading="lazy" /> </div> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/nguoi-dung/hand.html" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">hand</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2022-04-29T07:50:24+00:00">T6, 04/29/2022 - 14:50</span> <div property="schema:text" class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><img alt="Tuyển dụng" data-entity-type="file" data-entity-uuid="96aa305e-02dd-4205-8406-c3de6e1a82ff" src="/sites/default/files/inline-images/afa2e72b1754d60a8f45_1.jpg" class="align-center" /></p> <p><strong>Nơi làm việc:</strong> Tòa nhà 116 Trần Vỹ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.</p> <p><strong>Số lượng: </strong>15 ứng viên</p> <ul> <li>01: NV CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG</li> <li>03: CB PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CỘNG TÁC VIÊN</li> <li>01: CHUYÊN GIA PHÁT TRIỂN HỌC LIỆU</li> <li>01: CB GIÁO VỤ</li> <li>01: CB PHÁT TRIỂN DỰ ÁN CHĂM SÓC SỨC KHỎE</li> <li>01: CB QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ TƯ VẤN TUYỂN SINH</li> <li>08: CB TƯ VẤN TUYỂN SINH.</li> </ul> <p><strong>Yêu cầu ứng viên:</strong></p> <ul> <li>Chăm chỉ, năng động, có tinh thần trách nhiệm</li> <li>Có kinh nghiệm trong linh vực giáo dục là lợi thế.</li> <li>Thái độ làm việc tích cực, cầu tiến, có tinh thần xây dựng.</li> <li>Bằng cấp: Từ trung cấp trở lên.</li> </ul> <p><strong>Quyền lợi:</strong></p> <ul> <li>Lương từ 5.000.000 – 20.000.000 triệu/tháng, cộng thưởng hoa hồng hoặc theo KPI.</li> <li>Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đầy đủ chính sách BHXH, BHYT..  và các chế độ theo qui định.</li> <li>Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo miễn phí để phát triển kỹ năng cá nhân và thăng tiến.</li> </ul> <p>☎ Hotline tuyển dụng: 0936 358 169</p> <p>🎗️Link đăng ký tuyển dụng: <a href="https://forms.gle/uvoFv7gF8jqwGJQ37">https://forms.gle/uvoFv7gF8jqwGJQ37</a></p> <p>⏰Thời hạn nộp hồ sơ: từ 29/04/2022 đến khi hết chỉ tiêu.</p> <p>🤝 Hãy cùng với AUM xây dựng sự nghiệp tuyệt vời của bạn</p> <p>Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ đào tạo AUM Việt Nam</p> <p>Website: <a href="http://aum.edu.vn/">http://aum.edu.vn/</a>              </p> <p>Email:  <a href="mailto:Contact@aum.edu.vn">Contact@aum.edu.vn</a></p> <p> </p> </div> <section rel="schema:comment"> <h2>Viết bình luận</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3464&amp;2=comment&amp;3=comment" token="1VYHBP-nyi0NyjafHFpXMKAiMfM-U0tufCYMQgZn3KQ"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-post-type field--type-list-string field--label-hidden field__items"> <div class="field__item">Hot</div> </div> <div class="field field--name-field-hotnews field--type-list-string field--label-hidden field__item">Có</div> <div class="field field--name-field-category-post field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Post Category </div> <div class="field__item"><a href="/tuyen-sinh-2022" hreflang="vi">Tuyển Sinh 2022</a></div> </div> Fri, 29 Apr 2022 07:50:24 +0000 hand 3464 at https://dainam.aum.edu.vn Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh chương trình cử nhân trực tuyến ngành Kế Toán https://dainam.aum.edu.vn/dai-hoc-mo-ha-noi-tuyen-sinh-ke-toan-2022 <span property="schema:name">Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh chương trình cử nhân trực tuyến ngành Kế Toán</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"> <img property="schema:image" src="/sites/default/files/styles/large/public/2022-01/nganh-ke-toan_0.jpg?itok=jsZZRCL8" alt="tuyển sinh ngành kế toán" loading="lazy" /> </div> <span rel="schema:author"><span lang="" about="/nguoi-dung/quandt.html" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">quandt</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2022-01-11T02:05:41+00:00">T3, 01/11/2022 - 09:05</span> <div property="schema:text" class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Đối tượng tuyển sinh: </strong>Đã có bằng tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) trở lên </p> <p><strong>Chuyên ngành đào tạo:</strong> Kế toán</p> <p><strong>Hệ đào tạo:</strong> Từ xa theo hình thức học trực tuyến e-Learning</p> <p><strong>Hình thức tuyển sinh:</strong> Xét tuyển theo hồ sơ đăng ký, không tổ chức thi tuyển.</p> <p><strong>Thời gian đào tạo:</strong> Chương trình đào tạo được xây dựng với thời gian đào tạo từ 2,4 năm đến 3,6 năm dựa trên chương trình đào tạo của hệ chính quy hiện hành.</p> <p><strong>Bằng tốt nghiệp:</strong></p> <ul> <li>Bằng Cử Nhân Đại học, hệ đào tạo từ xa do trường <a href="https://aum.edu.vn/ehou">Đại học Mở Hà Nội</a> cấp.</li> <li>Được nhà nước đảm bảo tính pháp lý và giá trị sử dụng như văn bằng Đại học của các loại hình giáo dục khác, được tham gia các khóa học ở bậc cao hơn theo quy định của Nhà nước.</li> </ul> <p><strong>Phí xét duyệt hồ sơ và học phí:</strong> Học phí có thể thay đổi theo điều kiện cụ thể, với các học viên đã nhập học khi có điều chỉnh nhà trường thông báo trước một tháng.</p> <p><strong>Thời gian tuyển sinh:</strong></p> <ul> <li>Thời gian tuyển sinh từ 01/01/2022 đến 31/12/2022</li> <li>Khai giảng theo từng đợt tuyển sinh trong năm.</li> <li>Đăng ký hồ sơ và tư vấn tuyển sinh tại Văn phòng tuyển sinh.</li> </ul> <p><strong>Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:</strong>  Văn phòng liên kết tuyển sinh Trung cấp Future Việt Nam</p> <p>          Số 116 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội</p> <p><strong>Hotline</strong>: 0919.240.116</p> <p>Link đăng ký học thử: <a href="https://bit.ly/2ZxE1WS" tabindex="-1">https://bit.ly/2ZxE1WS</a></p> <h2>Đôi nét về ngành Kế toán thuộc Chương trình Cử nhân trực tuyến Đại học Mở Hà Nội</h2> <p><img alt="ngành kế toán" data-entity-type="file" data-entity-uuid="ab3bbbee-1f28-4b41-a840-1bae5ac53eef" src="/sites/default/files/inline-images/nganh-ke-toan.jpg" class="align-center" /></p> <h2>Ngành Kế toán là gì?</h2> <p>Kế toán là một ngành nghề rất phổ biến và có tính ổn định cao, có vai trò quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ một tổ chức, doanh nghiệp nào. Khi tìm hiểu về ngành kế toán, câu hỏi “ngành kế toán là gì? Học ra trường làm gì?” nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phụ huynh và thí sinh.</p> <p>Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản về ngành Kế toán như sau: kế có nghĩa là liệt kê, ghi chép những của cải, tài sản, hoạt động của đơn vị, tổ chức; toán là tính toán, tính ra kết quả lao động mà còn người đạt được. Vậy kế toán là gì? Đó là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động kinh tế tài chính của một tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan,… Nói chuyên sâu hơn, kế toán là ngành thực hiện quá trình thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về toàn bộ tài sản, nguồn hình thành tài sản và sự vận động tài sản trong doanh nghiệp, tổ chức, từ đó cung cấp thông tin tài chính hữu ích cho việc đưa ra những quyết định về kinh tế - xã hội và đánh giá hiệu quả các hoạt động trong doanh nghiệp.</p> <h2>Học ngành kế toán ra trường bạn có thể làm công việc gì?</h2> <p>Ngày nay, khi nói đến nhóm ngành kinh tế, chúng ta thường nghe nói rằng cơ hội việc làm không còn cao, nhu cầu nhân lực ít,.… nhưng nhận định như vậy là chưa đúng và chưa chính xác. Kế toán – một bộ phận không thể thiếu trong bất kỳ các tổ chức, doanh nghiệp nào từ tư nhân đến nhà nước. Do đó, thị trường việc làm và nhu cầu nhân lực của ngành này rất rộng lớn.</p> <p>Tùy theo chuyên ngành và bậc học cũng như thế mạnh của bản thân, sau khi tốt nghiệp các bạn có thể làm được các công việc sau: Chuyên viên phụ trách kế toán, kiểm toán, thuế, giao dịch ngân hàng, kiểm soát viên, thủ quỹ, tư vấn tài chính,… tại các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực trong cơ quan quản lý tài chính nhà nước, các đơn vị thuộc lĩnh vực công, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, ngân hàng; Nhân viên môi giới chứng khoán, nhân viên phòng giao dịch và ngân quỹ, nhân viên quản lý dự án tại các công ty chứng khoán, ngân hàng; Kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán, quản lý tài chính, Giám đốc tài chính – CFO ở tất cả các loại hình doanh nghiệp trong nước và quốc tế; Nghiên cứu, giảng viên, thanh tra kinh tế,…</p> </div> <section rel="schema:comment"> <h2>Viết bình luận</h2> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=3459&amp;2=comment&amp;3=comment" token="EYpFc_xYlUt6LYmURnul2hSRZqpMEPXAnduN7BGSF9U"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-hotnews field--type-list-string field--label-hidden field__item">Không</div> <div class="field field--name-field-category-post field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Post Category </div> <div class="field__item"><a href="/tuyen-sinh-2022" hreflang="vi">Tuyển Sinh 2022</a></div> </div> Tue, 11 Jan 2022 02:05:41 +0000 quandt 3459 at https://dainam.aum.edu.vn